Meleğini Hisset
[ Giriş ]

Mavi Işık enerjisi Derin Arınma,Temizlenme,Yenilenme..
Anlatılmaz bir sevgi ve sevinç duygusu..

Sevginin gerçek tarifi hiç yapılamadı bugüne kadar...Mavi ışık sıcak bir güçle sarmalayan enerjisini bize akıtıyor.Enerjisi öylesine yüksek ki düşündüğümüz an hayrımıza isteklerimize cevap veriyor ve bu dünyanın tortularından, oyunlarından bizi çok hızlı arındırıyor.Diğer enerji kanallarından tek farkı, yüksek idari mekanizmanın denetimiyle,mavi ışığı alabilen kişilerin kullanabildiği yüksek bir boyut enerjisini taşıyor olması..Dünyasal hasletlerden arınmaya gönüllü, ruhsal bilinç düzeyi açık veya direk bu kanaldan dünyaya gelmiş insanların kendiliklerinden aldıkları güçlü bir enerji.

Bu sistemde semboller ve belli bir aşamadan sonra ritüeller kullanılmaz..

Arınma,aydınlanma,bolluk,bereket,şifa ve gönlünüzün istediği her konuda sadece düşünmeniz ve tereddütsüz talep etmeniz tüm kapıların açılmasını sağlar.

Değişime açılan Mavi ışık düzenini kurmaya gönüllü olan insanlar, çok zorlu, gerçekleşmesi imkânsız gibi görünen ama hiç de umulmadık bir rahatlıkla yeniçağın yapıtaşları olarak dünyanın ışığını açmaya ortak olacaklar..Mavi enerji formuyla buluşmak için bu geçiş dönemi 3 aşamalı uyumlanma ile gerçekleşecek. 

Mavi Işık Enerjisine uyumlanma

3 seviyeli 9 aylık aralarla yapılan uyumlamalar ile aktive olur.

1. Seviye Uyumlanma

Bedenin ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak endişe,korku,öfke,geçmiş tortuları büyü.nazar vb yapışık enerjilerden temizlenmesi gerçekleşir.

Farklı terapilere ihtiyaç duymadan enerji alanlarınızın onarılmasında olağanüstü etki sağlar. Geçmiş yaşamlardan, hatıralardan veya dünyasal karmaşalardan arınma dönemi başlar .Kendinizle ve çevrenizle barış, uyum halinde olma duygusu ile kişilere bağlı olmadan yaşamdan maksimum keyif alma, ruhsal ve fiziksel olarak gençleşme hali oluşur.

2. Seviye Uyumlanma

Beden ile beyin arasındaki balans netleşir. Ürettiğiniz enerjinin kayıtları ile bir üst programa geçiş hakkı sağlanır.Ruh kodlaması yapılarak can mekanizması ilk kor noktasına ulaştırılır.DNA kayıtları temizlenir saflaştırılır,mavi kopya yeniden aktive olur.Yaşamsal sentezleriniz “OL” maya hazırlanır. Derin Yenilenme formunu tamamlama süreci işlemeye başlar.

3. Seviye Uyumlanma

Artık Kristal Işık dönemi başlar.

Düşünceler ve yaşam yeni bir programın içerisine girer.Negatif enerjiler ve dünyasal saldırılardan etkilenmeyen yoğun ışık formu ile sarmalanmış aura alanı oluşur. Yaşamlarını bu sistemin doğal bir parçası olarak şekillendirirler.Bedenimiz Mavi ışığın sıcak sevgisiyle buluştuğunda; hastalık, yaşlanma, acıkma, korku, öfke gibi duygular bitmiş olur. Işık varlıklara dönüşüm, doğal olarak yaşanır.

 Mavi Işık Enerjiyle olan bağınız, özel bir çaba sarf etmeden hayatınızın doğal bir parçası haline gelir.

İçinizdeki olağanüstü kristalize  Işığın açığa çıkışına şahit olursunuz.